• Ni ne forgesu, ke la komercistoj vivas nur pere de la bonvolo iliaklienta ! Tial la konsumantoj, se tion ili ja volontus !! ….. povus havi eksterordinaran potencon por ŝanĝi la socion !

  Eble ni devus memori pri uzi ĝin ĉu ?

  Ekzemple se oni bojkotus la varojn venintajn el la intensa agrokulturo poluanta, ĉiuj agrokultivistoj estus baldaŭ devigitaj sin turni al la ekologia agrokulturo (pri kiu estas nun sciate, ke ĝi tute kapablas nutri la plenan homaron)

  Similas pri ekspluatado infanojn en Bengladeŝo.

  Ktp

  Alia temo, endus, ekde nun, ke ĉiuj dignaj civitanoj ekdecidu bojkoti la komercejojn, kiuj almetas spionajn videokameraojn, tio estas ne nur la superbazarojn sed ankaŭ la malgrandaj komercejojn tiel agantajn (ili estas pli-kaj-pli-aj) Estus tio efekta pri la defendo de Civilizo kontraŭ la procezo de Stalinigado la socion, kiun ni spektas nuntempe. Kaj, ni pensu, normalas, ke kliento ne plu remetas la piedojn en la butiko de komercisto, kiu insultis lin. Nu, almeti gardajn videokameraojn en sia butiko, tio estas insulti siajn klientojn. Homoj ŝajnas ne konsciiĝi pri tio. Post kiam pri tio oni konsciiĝis, neniam oni povas plu eniri samserene en tiajn lokojn, nek rigardi la komerciston samokule.

  Vi ne sentas vin insultitaj ? Vi devus tamen, ĉar tiel estas ja tute !

  Kaj ni ne forgesu J-J Rousseau :

  "Renunciar a la libertad es renunciar a la calidad del hombre, a los derechos de la Humanidad, incluso a sus deberes. No hay recompensa posible para aquel que renuncia a todo."

  (jes ja ne estas la citaĵo nek en Esperanto nek en la franca ! nu ! kial ne ? eble la hispana diras tion pli bele)

  « Ni vivas en mondo kie humiligo fariĝis tiom familiara, ke oni ne plu rekonas ĝin » diris iu sur iu blogo.


  Nu ! ĉu ni ekos ?

  tio skuos la anasomarĉon ! ili estos devigitaj fari sian konsciencoekzamenon, kaj ankaŭ la amaskomunikiloj.


  votre commentaire
 • Quand un russe rencontre un japonais, qu'est-ce qu'ils font ?

  Quelle question ! si ce sont des espérantistes ils discutent, pas de problème, en Espéranto bien entendu Clin d'oeil

  http://www.ipernity.com/doc/36860/3830929?from=3940479&at=1232447469

  et patati et patata

   

  Et quand un espérantiste belge qui ne sait pas le serbe rencontre un espérantiste serbe qui ne sait pas le flamand, qu'est-ce qu'ils font ?
  Ben ! quelle question ! ils discutent, bien sûr ! Rigolant

  http://www.ipernity.com/doc/dimitrije.dimjan/4872170

   

   


  votre commentaire
 • Franca sciencisto Jean-Pierre PETIT igis sin fama dum la jaroj 1980-aj per serio de bildliteraturaj albumoj celantaj vulgarigi sciencajn temojn, kiel elektro, neeŭklidaj geometrioj, kosmologio, ktp. Tiuj albumoj ne plu estas reeldonitaj libroforme, sed ili nun haveblas senpage elŝuteble en la Interreto. KAJ S-ro PETIT alvokis, ke ili estus tradukitaj al kiel eble plej da lingvoj. kAJ, ja vi divenis! nun du el ili ekzistas en la Internacia Lingvo! Jen la adreso de TTT-ejo: http://www.savoir-sans-frontieres.com/ Kaj la rekta adreso por elŝuti la du esperantigitajn albumojn: “Ĉio relativas” http://www.savoir-sans-frontieres.com/JPP/telechargeables/esperanto/tout_est_relatif_esperanto/tout_est_relatif_esperanto.htm kaj “Por kelkaj kromaj amperoj” http://www.savoir-sans-frontieres.com/JPP/telechargeables/esperanto/ampere_esperanto/amperes_esperanto.htm

   

  Jean-Pierre Petit et Gilles d'Agostini


  votre commentaire

 • Jen libro kiun esperantistoj devus legi !

  Kui memoras pri libro eldonita en 1898 far iu Samuel ODELL : The last War or the Triumph of the english tongue ? Kaj tamen la fantazmoj, kiujn ĝi flegas estas « brute interesegaj » ! ... kaj ja des pli en la nuna epoko, kiun ĝi prilumas pensige...

  Rezumo de l'libro:

  Ni estas en jaro 2 600, Usono konsistas el 185 subŝtatoj, kaj estas federacio mondskala da anglalingvaj nacioj (kiuj senbalastigis sin delonge el la sengravaj lingvoj, kiaj estis la franca, la germana kaj la itala (preterpase tio jam okazas en Francio kadre de la fama « instruo de vivantaj lingvoj (tiel) en bazlernejo » !) « Komence historion pluraj rasoj ekzistis, klarigas la profesoro de l'libro en sia leciono, sed nun ĉinoj malajoj, nigruloj surgenuiĝis fronte al siaj blakulaj fratoj, ili malaperis kiel popoloj, kaj ni iom lasis ilin vivi pro kompato. Kelkaj el inter la konkerintoj lasis sin malaltiĝi al malsupera nivelo pro rasmiksiĝinte je la venkitoj Sed ne la anglalingvaj popoloj ! Ili ne kompromisis kun la Malbono, ili neniigis ĝin. » .....

  Nu ! nur restas Rusio kiel akso de l'Malbono kaj kontraŭstaro je Rusio stretigis ligojn inter la landoj okcidentaj (t.e. angleparolantaj, ni memoru) Kiam tiuj ĉi komencis alproksimiĝi al « homa perfekteco » (tiel),  abismo inter la Bono kaj la Malbono iĝis tiom profunda, ke milito iĝis nepraĵo. Milito finigonta per neniigo de la fortoj de l'Malbono. La mil kvin cent spacŝipoj de la aliancintoj ekipatis per bomboj ekterordinare detrupovaj kaj speco de napalmo (jam !).

  Naŭ milionoj da kadavroj pliposte venko estas fakto, kaj nun ekas okupacio, lernigonta al Orient-Eŭropo kaj Fora-Oriento pri kio precize signifas « libereco » kaj « civilizo ». Unue oni malpermesis la naciajn lingvojn, kaj enkondukis la anglan. Oni metis la indiĝenoj en rezervejoj kaj plejan parton de la tereno oni disdonis je enmigrintoj el la « civiliza mondo ». Finfine post 35 jaroj tiureĝimaj oni povis krei la tuteran Usonegon.

   

  (fonto kaj multe pli da maltrankvilaĵoj kaj rivelaĵoj en libro de Sven Lindqvist : « Maintenant tu es mort – Le siècle des bombes »)

   

  Voilà qui jette un autre éclairage sur W. Bush sur les USA et l'impérialisme linguistique !

  Qui se souvient d'un livre publié en 1898 (parmi d'ailleurs plusieurs autres titres de la même eau, c'est une année mémorable) par un certain Samuel Odell The last War or the Triumph of the english tongue ? Et pourtant les phantasmes qui le nourrissent sont « vachement intéressants » .. et encore plus de nos jours ... où ils jettent un éclairage troublant.

  Résumé du bouquin :

  Nous sommes en 2 600, les Etats-Unis comptent cent quatre-vingt-cinq Etats et forment une fédération mondiale de nations anglophones, qui se sont débarrassés depuis belle lurette des langues insignifiantes qu'étaient le français, l'allemand et l'Italien (c'est déjà ce qui se passe chez nous dans le fameux « enseignement des (sic) langues vivantes à l'Ecole Primaire »  !). « Au commencement de l'histoire, il existait plusieurs races » explique le professeur du livre dans son cours de 2 600, « mais maintenant les chinois, les malais et les noirs se sont mis à genoux devant leurs frères blancs (il aurait pu ajouter les irakiens ...). Ils ont disparus en tant que peuple et nous les avons laissés vivre par pitié. Certains conquérants se sont laisser abaisser à un rang inférieur en se mêlant aux vaincus. (ça ne vous rappelle rien ? vous souvenez-vous des thèses de Hitler à ce sujet ?) Mais pas les peuples anglophones ! Ils n'ont pas composé avec le MAL ; ils l'ont anéanti. » ...

  Bref il ne reste que la Russie comme axe du Mal et l'opposition à la Russie a cimenté les liens entre les pays occidentaux (c.à d. anglophones, souvenons-nous) Quand ces derniers ont commencés à approcher la « perfection humaine », l'abime entre le Bien et le Mal est devenu tellement béant que la guerre s'est imposée. Une guerre qui devait se terminer par l'anéantissement des forces du Mal. Les millle cinq cent engins spaciaux des Alliés étaien équipés de bombes d'une puissance de destruction extraordinaire et d'une sorte de napalm (déjà !)  -« un feu qui ne peut être éteint »

  Neuf millions de cadavres plus tard la victoire est acquise, et commence l'occupation, qui a appris à l'Europe de l'Est et a l'Extrème-Orient ce que voulaient dire exactement les mots « liberté » et « civilisation ». D'abords on a interdit les langues nationales et on a introduit l'anglais sur tout le territoire. On a parqué les indigènes dans des réserves, et le plus gros des terres ont été cédés aux immigrants du « monde civilisé ». Enfin en 2 600 après 35 ans de ce régime on a pu créer les Etats-Unis du Monde.

   

   
  votre commentaire
 • AL KIU ? . . .


  Al kiu direktiĝu, ho ve, la vana plendo

  Kontraŭ la temp' petola,

  Ke en la frosta nokto blovadas plora vento

  Sur ŝia tomb' izola ?


  Apud oreloj miaj senvorta flustro fluas

  Spirblove tra l'silento,

  Kiel aŭtona monto en la nebul' fluktuas

  Antaŭ matena vento.


  Tial mi spasme tenas la
  ŝnuron de l'vivreto

  Kiel fiŝist' sur gardo,

  Al la tempflu' senfina gapas kaj en sekreto

  Esperas pri fiŝsalto.


  Kaj nun, nun restas simple la retĉifono jena –

  Moko pri la esperoj,

  Spirpene mi sopiras je l'tempo senrevena

  Kaj dronas en larmeroj.


  En la malluma nokto jen mi tutsole migras,

  En nokto malĝojkova :

  Fantome en stellumo nur mia ombro nigras

  Apud la tombo nova.


  Al kiu . . . Sed mi timas per la vekrio ĝeni

  Tiun kvieton pian ;

  Kliniĝas kaj etendas manojn por ĉirkaŭpreni,

  Ho, freŝan tombon ŝian.


  Morna kampar' ne havas limon, nur en la foro

  Vilaĝaj lampoj flagras.

  En la arbaro densa jen vagas mi en solo,

  Dum strig-disputoj akras.


  luma nokt' profunda la teron ĉirkaŭvolvas

  Kaj kovras vin kaj min.

  Vi dormas sub la tero kviete, dum mi orfas

  Vage en halucin'.


  Mi volas, ke aŭroro ne venu ĝustahore

  El l'griza oriento,

  Apud la kara tombo por ĉiam mi restadu sole

  Kaj velku en silento.


  Tamen la sun' aperas jam ĉe l'ĉiela rando,

  Ĵus vekiĝintaj birdoj

  Ĉie en la arbaro bruadas kun ĝojkanto :

  Ree matena bildo.


  Baldaŭ rigora vintro forpasos kaj aprila

  Brizo alportos verdon,

  Ankaŭ ne mankos floroj kiel ornamo brila

  Por kovri la tombverton.


  Sed
  ĉar  vi, mia kara, devas eterne dormi

  Sub senkompata tero,

  Nek tagon nek printempon mi nun esperas, por mi –

  Nur la nokto-malhelo.


                                                                                                              
  Xu Zhimo (ŝju ĝimo)

  votre commentaire


  Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
  Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique